Een dynamische organisatie die het verschil wilt maken voor de jeugd en de Jeugdzorg.

Als ouder, docent of trainer wil je kinderen graag goede eigenschappen meegeven, want ze hebben het hard nodig in deze maatschappij. EQfit KIDSS wil dat ook. Het is onze missie. Een ideale combinatie van beweging, motivatie en personalisatie, zodat kinderen met veel zelfvertrouwen de toekomst ingaan en genieten van de weg richting hun doelen. Ieder kind heeft toch recht op een mooie toekomst?

Wanneer EQfit KIDSS:

 • Angst
 • Boosheid
 • Leren communiceren
 • Pesten
 • Onzekerheid
 • Traumaverwerking
 • Beïnvloeding
 • Concentratieproblemen
 • Rouwverwerking/ Verlies
 • Scheiding / Ouderverstoting
 • Doorzettingsvermogen / Motivatie
 • Opkomen voor jezelf

Systeemgericht

EQfit Academy biedt een traject dat zorgt voor gedragsverandering. Een vorm van lichaamsgerichte therapie, waardoor praten over problemen niet nodig is. Door de oefeningen vallen barrières weg en komt de cliënt direct bij zijn gevoel waardoor er effectief gewerkt kan worden vanuit het gevoel. Gedragsverandering ontstaat door ervaring en continue herhaling van hoe je anders kunt omgaan met gevoel. Onze therapie is systeemgericht, omdat we in principe met alle gezinsleden aan het werk gaan. Door ieder zijn eigen pad en proces te laten bewandelen, komt het gezin uiteindelijk tot meer begrip en verbinding met elkaar. Het gedrag dat gezinsleden vertonen wordt samengebracht in een gezamenlijke training. Zo leren ze op een nieuwe gezonde manier met elkaar reguleren en elkaar weer te zien i.p.v. reactief gedrag te laten zien.

Wij vinden het ook belangrijk dat jeugdzorgmedewerkers op een gezonde manier naar zichzelf kunnen kijken en bewust zijn waarop zij reguleren. Dit is in het helpen van mensen en met name kinderen onwijs belangrijk, zelfs noodzakelijk om zo zuiver mogelijk een gezin binnen te stappen. Wij ondersteunen verschillende instellingen, organisaties en onafhankelijke partijen in dit proces.

Waarom de methode snel en blijvend werkt:

“De taak van ons autonome zenuwstelsel is om ervoor te zorgen dat we overleven op momenten van gevaar en opbloeien in tijden van veiligheid. Om te kunnen overleven, moeten we bedreigingen kunnen herkennen en moet er een overlevingsrespons worden geactiveerd. Voor opbloeien is precies het tegenovergestelde nodig – het afremmen van de overlevingsrespons, zodat sociale betrokkenheid mogelijk wordt. Als we dit vermogen tot activering, remming en flexibiliteit van reageren niet hebben, maakt dat ons leven zwaar.” (Deb Dana)

Een belangrijk onderdeel van het praktische werk is het in kaart brengen van responspatronen, waardoor kinderen en volwassenen zich bewust worden van de verschillende toestanden en daarmee gepaard gaande reacties van hun autonome zenuwstelsel. Met behulp van oefeningen die speciaal zijn ontwikkeld om het regulerende vermogen van het ventrale vagale systeem te activeren, kunnen zij vervolgens stap voor stap de ingesleten patronen in hun zenuwstelsel vervangen door nieuwe, meer adaptieve patronen, hun zelfregulatie vergroten en hun sociale-betrokkenheidssysteem op adequate wijze gaan inzetten terwijl ze zich verhouden tot de mensen en wereld om hen heen. Zo kunnen mensen met een traumageschiedenis leren om opnieuw vorm te geven aan hun autonome zenuwstelsel en een nieuw verhaal over zichzelf en hun verleden gaan creëren.

Program Reset – Jeugdzorg

We weten allemaal dat er wat mag veranderen in de Jeugdzorg. Wij willen van jeugd- naar systeemzorg. Dit begint bij de mensen in de (Jeugd)zorg! 12 weken lang gaan we werken aan veel punten wat ander resultaat zal opleveren op de werkvloer en voor de gezinnen!

 • Minder uitval.
 • Minder diagnoses.
 • Minder psychosomatische klachten.
 • Werken vanuit mogelijkheden.
 • Werken vanuit krachten.
 • Zorg op maat.
 • Plek innemen.
 • Systemisch leren zien.
 • Beter reguleren.
 • Vanuit neutrale bril kijken/voelen.
 • Veiligheid ervaren zichzelf te zijn.
 • Zorg waar ze recht op hebben.
 • Gereguleerde zorgverleners.
 • Gehoord voelen.
 • Vanuit rust en kracht zorg verlenen.
 • Veiligheid ervaren.

Program Reset Jeugdzorg

Duur: programma van 12 weken
Hoe vaak: 2 keer per jaar.
Eerste start: 31 maart t/m 30 juni (uitzondering van 7 april en 5 mei)
Tweede start: 8 september t/m 1 december.
Tijdstip: start 13.00 tot 16.00, inloop 12.30
Locatie: IJ-burg Amsterdam
Aantal deelnemers: max. 12.

EQfit Academy methode, Systeemopstellingen, Blueprint en nog veel meer.