Een dynamische organisatie die het verschil wilt maken voor de jeugd en de Jeugdzorg.

Als ouder, docent of trainer wil je kinderen graag goede eigenschappen meegeven, want ze hebben het hard nodig in deze maatschappij. EQfit wil dat ook. Het is onze missie. Een ideale combinatie van beweging, motivatie en personalisatie, zodat kinderen met veel zelfvertrouwen de toekomst ingaan en genieten van de weg richting hun doelen. Ieder kind heeft toch recht op een mooie toekomst?

Wanneer EQfit:

 • Angst
 • Boosheid
 • Leren communiceren
 • Pesten
 • Onzekerheid
 • Traumaverwerking
 • Beïnvloeding
 • Concentratieproblemen
 • Rouwverwerking/ Verlies
 • Scheiding / Ouderverstoting
 • Doorzettingsvermogen / Motivatie
 • Opkomen voor jezelf

Waarom de methode snel en blijvend werkt:

“De taak van ons autonome zenuwstelsel is om ervoor te zorgen dat we overleven op momenten van gevaar en opbloeien in tijden van veiligheid. Om te kunnen overleven, moeten we bedreigingen kunnen herkennen en moet er een overlevingsrespons worden geactiveerd. Voor opbloeien is precies het tegenovergestelde nodig – het afremmen van de overlevingsrespons, zodat sociale betrokkenheid mogelijk wordt. Als we dit vermogen tot activering, remming en flexibiliteit van reageren niet hebben, maakt dat ons leven zwaar.” (Deb Dana)

Een belangrijk onderdeel van het praktische werk is het in kaart brengen van responspatronen, waardoor kinderen en volwassenen zich bewust worden van de verschillende toestanden en daarmee gepaard gaande reacties van hun autonome zenuwstelsel. Met behulp van oefeningen die speciaal zijn ontwikkeld om het regulerende vermogen van het ventrale vagale systeem te activeren, kunnen zij vervolgens stap voor stap de ingesleten patronen in hun zenuwstelsel vervangen door nieuwe, meer adaptieve patronen, hun zelfregulatie vergroten en hun sociale-betrokkenheidssysteem op adequate wijze gaan inzetten terwijl ze zich verhouden tot de mensen en wereld om hen heen. Zo kunnen mensen met een traumageschiedenis leren om opnieuw vorm te geven aan hun autonome zenuwstelsel en een nieuw verhaal over zichzelf en hun verleden gaan creëren.